انستیتو تشخیص و درمان درد

فرایبورگ

دکتر قاسم قارون


انستیتو تشخیص و درمان درد اولین بار در شهر بادپیرمونت آلمان توسط دکتر قاسم قارون  تاسبس شد. کار این انستیتو بررسی و ریشه یابی علت دردها و بیماری های مزمن با سیستم جامع نگری است.

به طور کلی هر بیماری به  دو دلیل مزمن می شود:
تشخیص غلط و به تبع آن درمان غلط در طول دراز مدت
یا تشخیص صحیح ولی درمان نامناسب

در هر حال نتیجه نا مشخص بودن وضع بیمار است که در این صورت هر نوع درمانی در نهایت علامت درمانی است و در دراز مدت قابل تحمل نیست. در این شرایط درمان درد به هر صورت نادیده گرفتن علت و ریشه آن است چون درد یک بیماری نیست بلکه یکی از عکس العمل های بدن در مقابل تحریکات مختلف مانند سرخی، تورم و التهاب پوست، تب و غیره است.
با توجه به دلایل فوق الذ کر سعی ما بر پیدا کردن ریشه و عامل اولیه هر نوع مشکل مزمن است که پس از بررسی هاس اولیه و در نظر گرفتن زمینه ژنتیکی هر فرد، در کنار عوامل تشدید کننده، مجموعه شرایط را مورد بررسی قرار داده و در پی آن تشخیص اولیه داده می شود.
قدم بعدی شروع اقدامات درمانی است که در نهایت به علت اصلی بیماری پی برده، وضع بیمار را تشخیص و از دردهای متفرق علامتی دراز مدت جلوگیری می کنیم.
در این مرکز کلیه دردهای مزمن سرو صورت، شانه، میگرن، درد پشت و کمر، دردهای مختلف عضلانی، مفصلی، رماتیسم، بیماری های حساسیتی مانند آسم، کولیت، نورودرمیت، پسوزیاریس، تشخیص و درمان داده می شوند.

دکتر قاسم قارون
فارغ التحصیل از دانشگاه هایدلبرگ آلمان
متخصص بیهوشی و مؤسس اولین کلینیک درد در ایران در سال 1357 می باشد که بیش از 30 سال در تشخیص و درمان دردهای مزمن تحقیقات و تجربه داشته و اکنون در شهر فرایبورگ آلمان فعال و پذیرای بیماران از سراسر دنیا می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان می توانید با  تلفن  20889988- 761- 0049
تماس حاصل بفرمایید.

پست الکترونیکی: 
gharun@web.de